با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

پمپ گریز از مرکز

پمپ‌ های سانتریفیوژ انواع مختلفی دارند. این پمپ‌ها می‌توانند یک یا چندطبقه باشند. بر اساس تعداد طبقات و اندازه موتور تقسیم‌بندی می‌شوند. نصب پمپ گریز از مرکز می‌ تواند به شکل افقی یا عمودی باشد. پروانه‌ها قابلیت تراش دارند و می‌توانند جریان شعاعی و یا مختلط داشته باشند. نحوه اتصال محفظه طبقاتی که جریان در پمپ‌ها به شکل شعاعی است به کمک بست‌ها است و اتصال محفظه در طبقاتی با جریان مختلط به کمک پیچ‌های دو سر است .

نام دیگر پمپ سانتریفیوژ، پمپ گریزازمرکز است . زیرا که این پمپ بر اساس قانون گریزازمرکز کار می‌کند. سیال وارد مرکز پمپ و همچنین بخش مرکزی پره‌های پروانه می‌شود. به علت کم شدن فشار در ناحیه مرکزی، پره‌های پروانه با کمک الکتروموتور شروع به چرخش می‌کنند و سیالتی که در بین این پره‌ها قرار داشتند نیز بعد از چرخش پروانه شروع به حرکت دورانی می‌کنند.

 

ما پیدا کردیم 144 محصول موجود برای شما

دسته بندی ها

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)