با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

مواد ضد عفونی کننده آب استخر

تجهیزات ضد عفونی استخر 

تجهیزات و مواد ضد عفونی کننده آب استخر یکی از مهم ترین بخش اجتناب ناپذیر استخر است. برای یک آب تنی سالم و به دور از امراض لازم است آب استخر ضد عفونی شود. در غیر این صورت آب تنی در استخر  با آب تنی در یک رودخانه کثیف هیچ فرقی ندارد. بیشترین سهم مواد ضد عفونی کننده استخر مربوط به ماده کلر است. البته همین جا باید بگویم مواد ضد عفونی کننده دیگری هم وجود دارند مانند بروم که کاربردش مانند کلر است.

 

 

خرید و قیمت مواد ضد عفونی کننده استخر 

انواع مواد ضد عفونی استخر 

مواد شمیمایی استخر در انواع مختلفی هستند که یکی از آنها مواد ضد عفونی استخر است. اما مهم ترین و رایج ترین آنها عبارتند از:

ماده ضد عفونی کننده استخر کلر:

یکی از مواد ضد عفونی استخر، کلر است کلر به آب استخر به منظور استریل کردن و از بین بردن باکتری و ویروس مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ضد عفونی کننده هیپوکلریت:

ماده ضد عفونی کننده بی کلریت سدیم  یکی از انواع نمونه های کلر است که در استخرهای شنا برای از بین بردن انگل و باکتری مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ضد عفونی کننده استخری برم :

 برم به شکل محلول به آب اضافه می شود این ترکیب آب را تصفیه می کند و باعث عدم رشد باکتری ها در آب می شود

مواد ضد عفونی کننده آب استخر ازن: 

یک گاز ضد عفونی کننده قدرتمند است که با تولید یک جرقه الکتریکی با فرکانس بالا و اعمال آن به اکسیژن ایجاد می شود. 

تجهیزات ضد عفونی کننده استخر اشعه ماوراء بنفش:

 تجهیزات ضد عفونی کننده و سیستم UV با قرار دادن آب را در معرض نور فرابنفش باعث از بین رفتن باکتری ها، ویروس ها و میکروارگانیسم ها می شود.

بیشتر استخرها به منظور بهره وری بالاتر از ترکیبی از این مواد برای تمیز و ایمن نگه داشتن آب استفاده می کنند. بیشتر این مواد برای ضد عفونی استخر باغ ، مواد ضدعفونی استخر خانگی و مجموعه های تفریحی مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به ابعاد استخر، تعداد دفعات مورد استفاده، نوع استخر سرباز یا سرپوشیده و مواردی از این دست می تواند مواد ضد عفونی کننده آب استخر متفاوت باشد. از این رو قیمت مواد ضد عفونی استخر هم بر اساس این نیاز ، برند و پارامترهای دیگر می تواند بالا پایین شود.

توجه داشته باشید این مواد باید با دقت و مطابق دستورالعمل های خاص و با محاسبه قبلی مورد استفاده قرار گیرند تا نتیجه مطلوبی داشته باشند و از نظر استانداردهای بهداشتی مود تایید باشند.

 

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)