با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

پمپ استخری

پمپ استخر یا استخری ، قلب سیستم گردش آب استخر می‌باشد که آب را از طریق مجرای سرریز می‌کشد. سپس آن را به وسیله صافی وارد سیستم تصفیه کرده، بعد از تصفیه آب دوباره آن آب را از طریق لوله‌های برگشت به استخر برمی‌گرداند.  پمپ استخر شامل موتور پروانه تله مو و توری می‌باشد.

پمپ‌های سبد دار (pool pump) جزء پمپ‌های سیرکولاتور یا به عبارتی پمپ‌های گردش آب می‌باشند که هد پایین و دبی بالا در توان برابر در مقابل پمپ آب خانگی و بوستر پمپ‌ها دارند. فرق پمپ استخری و پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی که از آن در موتورخانه استفاده می‌شود، دما و هد آن‌ها می‌باشد.

ادامه مطلب پمپ استخر در https://worldwater.ir/pool-pumps/

ما پیدا کردیم 38 محصول موجود برای شما

دسته بندی ها

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)