با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

پمپ تزریق سلونوئیدی

 

دوزینگ پمپ سلنوئیدی با نام مترینگ پمپ هم شناخته می‌شود. این قبیل پمپ‌ها می‌توانند مقدار و دوز مشخصی از یک سیال را منتقل کنند و از این جهت به آن‌ها پمپ تزریق نیز می‌گویند.

درواقع سلونوئیدی به این معنا است که در پمپ مگنت الکترومغناطیسی به کار رفته در پمپ تزریق که نیروی محرکه آن را تولید می‌کند، از الکترومغناطیس استفاده شده است و درواقع زمانی که می‌گوییم پمپ تزریق سلونوئیدی این پمپ برای ایجاد نیروی محرکه خود از سلونوئید (الکترومغناطیس) استفاده می‌کند. دوزینگ پمپ سلونوئیدی در مورد انواع پمپ‌های دوزینگ می‌تواند به کار برده شود اما باید نوع موتور دوزینگ پمپ از نوع الکترومغناطیسی باشد.

 

ما پیدا کردیم 152 محصول موجود برای شما

دسته بندی ها

نظر

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)