با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

رزین تعویض یونی

رزین تعویض یونی

رزین‌های تعویض یونی یا تبادل یونی ، ذرات جامد با قابلیت حذف کاتیون‌ها و آنیون‌های نامطلوب از آب هستند. رزین‌ها از نظر الکتریکی خنثی هستند. بدین صورت که ذرات آنیونی دارای بار منفی و ذرات کاتیونی دارای بار مثبت هستند و با در کنار هم قرار گرفتن این ذرات، بار الکتریکی کلی خنثی می‌ شود.

رزین تعویض یونی در ابعاد کوچک و بزرگ قابل‌استفاده هستند. از رزین‌های یونی برای تولید آب نرم و آب خالص استفاده می‌شود که در ادامه به نحوه انجام این فرایند اشاره می‌ شود .

ادامه مطلب

ما پیدا کردیم 82 محصول موجود برای شما

دسته بندی ها

نظر

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)