با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

رزین تصفیه آب

رزین تصفیه آب چیست ؟

برای حذف سختی آب از رزین های نرم کننده آب صنعتی و خانگی استفاده می شود. به این رزین ها ، رزین تصفیه آب می‌گویند . سختی آب بر اساس میزان کلسیم و منیزیم محلول در آب تعیین می‌شود. برای حذف سختی آب در ظرفیت بالاتر، باید میزان رزین را افزایش داد. برای اینکه سیستم نرم کننده آب به درستی کار کند، باید قبل از نرم کننده، پیش تصفیه انجام شود و سیستم صحیح نصب شود. این سیستم ها در سه عنوان اصلی سختی کل، سختی موقت و سختی دائمی دسته بندی می‌شوند.

رزین تبادل یونی برای حذف آنیون ها و کاتیون های ناخواسته در آب استفاده می شود. به عبارت دیگر سختی های آب که متشکل از کلسیم و منیزیم می باشند ، به رزین می‌چسبند و از عبور آن به آب آشامیدنی جلوگیری می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رزین ها بخصوص رزین تصفیه آب ، به صفحه رزین تبادل یونی مراجعه کنید .

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (14)
ROPV (0)