با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

رزین آنیونی

رزین آنیونی چیست ؟

رزین تبادل یونیرزین آنیونی و کاتیونی ، دو دسته رایج از رزین ها می باشند . رزین ها در فرآیند تبادل یون استفاده می شوند . رزین آنیونی ، یون های با بار منفی را جذب کرده و رزین کاتیونی یون های با بار مثبت را به خود جذب می کند. رزین ها معمولا به شکل دانه های سفید رنگ یا زرد رنگ ساخته می شوند. متخلخل بودن رزین ها سبب افزایش مساحت داخلی و در نتیجه جذب یونهای با بار مخالف می شود.

رزین های آنیونی می توانند باز های بسیار قوی یا ضعیفی باشند. رزین آنیونی با خاصیت بازی قوی ، بار منفی خود را در محدوده وسیعی از pH حفظ می کند . در حالی که انواع ضعیف بازی در سطوح pH بالاتر خنثی می شوند. رزین های آنیونی با خاصیت بازی ضعیف بار خود را در pH بالا حفظ نمی کنند . با این حال، آنها پایداری مکانیکی و شیمیایی خوبی دارند که همراه با نرخ تبادل یونی بالا، رزین های آنیونی ضعیف بازی را برای نمک های آلی مناسب می سازد .

اطلاعات بیشتر درباره رزین آنیونی و دیگر رزین ها در 👈 اینجا

ما پیدا کردیم 15 محصول موجود برای شما

دسته بندی ها

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)