با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

رزین میکسبد (بستر مختلط)

رزین میکسبد چیست ؟

رزین میکسبد ، ترکیبی از رزین های کاتیونی و آنیونی در یک مخزن می باشد. رزین میکسبد با تبدیل یون های دارای بار مثبت و منفی موجود در آن به اکسیژن و هیدروژن، هم آب را تصفیه می کند و هم رسانایی آن را کاهش می دهد. این سیستم در مجموع از سیستم شیر اتوماتیک یا دستی، مخزن رزین و رزین های بستر مخلوط تشکیل شده است.

در سیستم رزین میکسبد ، نرخ جریان آب را می توان با توجه به مقدار هدایت و حساسیت هدایت در پایان فرآیند تصفیه آب تنظیم کرد. در برخی از سیستم ها، زمانی که رزین ها به حد اشباع می رسند، بازسازی می شوند و عملکرد قبلی خود را باز می یابند. اما در رزین رزین میکسبد ، رزین ها تجدید نمی شوند ، بلکه در فواصل زمانی معین تعویض می شوند. از آنجایی که این سیستم به تنهایی موثر نخواهد بود، با ادغام در خروجی سیستم های اسمز معکوس یا دییونیزاسیون استفاده می شود. به این ترتیب در آخرین مرحله نسبت یون موجود در آب به حد مطلوب رسیده و رسانایی آن بر این اساس تنظیم می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رزین ها ، بر روی لینک زیر کلیک کنید …
https://worldwater.ir/ion-exchange-resin/

 

هیچ محصولی یافت نشد.
برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (18)
ROPV (0)