با جهان آب تماس بگیرید ، متخصصین جهان آب آماده پاسخگویی به ما هستند.

کلرزن نمکی

 

کلرزن نمکی چیست ؟

کلرزن نمکی ، بروزترین سیستم ضدعفونی آب استخر است که از الکترولیز نمک محلول در آب کلر تولید کرده و مستقیماً به آب اضافه می کند. میزان نمک مورد نیاز برای این سیستم ضد عفونی در حدود 3 تا 5 گرم در لیتر آب است و آب را شور نمی کند. پس از اتمام فرآیند ضد عفونی، اتم های سدیم و کلر دوباره به هم می پیوندند و مولکول های نمک را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر نمک در این فرآیند مصرف نمی شود، بلکه بارها و بارها شکسته شده و به حالت اولیه باز می گردد. کلر نمک جایگزین بسیار مناسبی برای سیستم رایج ضدعفونی کلر استخرها می باشد که شما را از خرید قرص کلر بی نیاز می کند و در دراز مدت هزینه ها را کاهش می دهد.

 

برند:
CSM (23)
FWT (16)
IML (14)
ROPV (0)